Adatvédelmi szabályzat

A 2018. május 25-i időponttól kezdődően érvénybe lép a 2016/679 EU Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Mivel begyűjtjük az Ön személyes adatait, ezúton kívánjuk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen célra használjuk ezen adatokat és melyek az Ön jogai a Rendelet szerint.

Melyik adatkezelő egység dolgozza fel az Ön adatait

A Rendelet szerint (a továbbiakban GDPR) a személyes adatok kezelői („Adatkezelők”) a jelen esetben a következő:
K-Tractor Hungary Kft., székhely: 1143. Budapest, Stefánia út 101-103., cégjegyzékszám: 01-09-286899, adószám: 25746383-2-42, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, képviseli:
Kádár Tamás, születési ideje: 1988.02.06., anyja neve: Ökrös Mária Anna, e-mail cím: tamas.kadar@kioti.hu.

Melyek a feldolgozott személyes adatok

Az Ön személyes adatai, amelyeket begyűjtünk és feldolgozunk (e-mailen történő ügyintézés esetén): vezetéknév és keresztnév, lakcím (kiszállítási postacím), e-mail cím, telefonszám, ügyfélazonosító kód/online azonosító, számlázási adatok (egy megrendelés véglegesítése esetén), bankinformációk (termék visszaküldése/visszafizetés esetén). Ezek az adatok e-mail váltás útján begyűjtésre kerülhetnek és Ön beleegyezését adja ehhez a művelethez a hatályos jogszabályoknak megfelelően! Mindent megteszünk azért, hogy ezeket az adatokat teljes biztonságban őrizzük és kizárólag a törvény és az Ön által megengedett célokra használjuk. Ön bármely pillanatban meggondolhatja magát és kérheti személyes adatainak a törlését, a korábban adott beleegyezése visszavonását követően. Önnek lehetőségében áll kapcsolatba lépni a K-Tractor Hungary Kft. Adatvédelmi Felelősével, az előzőekben említett címeken vagy az info@kioti.hu e-mail címen.

Milyen célból kerülnek feldolgozásra a személyes adatok

Az Ön személyes adatait olyan törvényes célokra használjuk, mint kereskedelmi tevékenységek folytatása (www.kioti.hu weboldal közvetítése által végzett eladás/vásárlás során végzett megrendelések alkalmával, illetve marketing- és statisztikai céllal (amelyek által saját kereskedelmi üzeneteket, tájékoztatásokat küldünk promóciós kampányokról, online bemutató termékekről és újdonságokról, az Ön kereséseinek megfelelően és új információkat továbbítunk a kampányok keretén belül vásárolható termékekről).

Az országos jogszabály (677/2001. sz. törvény) és a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kötelességünk az Ön személyes adatait biztonságosan és a meghatározott célokra használni.

Mi képezi ezen adatok feldolgozásának alapját

Annak alapját, hogy begyűjtjük és feldolgozzuk az Ön személyes adatait, az Ön beleegyezése képezi. Ugyanakkor létezik egy jogi és/vagy szerződéses alap is, amely azon a kereskedelmi kapcsolaton nyugszik, amely létrejött Ön és a K-Tractor Hungary Kft. között a megrendelések véglegesítésével és a megrendelt termékek kifizetésével, a nem megfelelő és/vagy elutasított termékek visszaküldésével, stb., emellett pedig egy olyan törvényes alap, amely szükséges és nélkülözhetetlen a K-Tractor Hungary Kft. által folytatott, Rendelet által előírt kereskedelmi és gazdasági tevékenységek végzéséhez.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat

A kft. által begyűjtött adatok a meghatározott kereskedelmi tevékenység folytatásának céljából kerülnek feldolgozásra:

Az az időszak, amely során feldolgozzuk/kezeljük az Ön személyes adatait marketing és statisztikai célból, az Ön beleegyezése alapján, a belegyezés időpontjától veszi kezdetét és annak visszavonásáig tart.

Ön bármikor részletes felvilágosítást kaphat honlapunkon, az Adatvédelmi szabályzat címszó alatt, amely 2018. május 25-től kezdődően elérhető.

A személyes adatok feldolgozásához, petícióhoz vagy panaszhoz való jogok

A Rendeletnek megfelelően Ön mint a K-Tractor Hungary Kft. ügyféle a 8 alábbi joggal rendelkezik:

A fentiekben felsorolt jogok gyakorlásához a K-Tractor Hungary Kft. ügyfeleként, joga van egy írott és keltezett kérelemmel fordulni vállalatunkhoz, amelyet az info@kioti.hu e-mail címre szükséges megküldenie, és amely által jog szerint és törvényes módon élhet az Önnek biztosított közbelépés jogával a következők tekintetében:

Személyes adatok megküldése más címzettek részére

Annak érdekében, hogy minél versenyképesebb szolgáltatásokat kínáljunk és eljuttassuk Önhöz a megrendelt termékeket, mi, a Verum Natura Kft. törvényes kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy egyéb jogi célból, kiadhatjuk az Ön személyes adatait közigazgatási szervek, bírósági szervek, közjegyző irodák, együttműködő partnerek és/vagy külső szállítók részére - akik kiszervezett szolgáltatásokat végeznek nekünk - illetve egyéb kategóriába tartozó, magyarországi vagy külföldi, Európai Unióba/Európai Gazdasági Térségbe tartozó címzett számára, biztosítva ugyanakkor Önt arról, hogy személyes adatai védelmére megfelelő garanciát vállalunk.